Тест за интелигентност
Правила

При използването на сайта iqtest100.com, потребителите се съгласяват с общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват!

Права и задължения на iqtest100.com

- iqtest100.com има право да осъществява контакт с потребителите си по E-mail. В случай, че потребителят не иска да получава повече email-и от iqtest100.com, то може да натисне бутона "unsubscribe", който се намира в долната част на мейла.
- iqtest100.com има право да отстрани всеки Потребител, по собствена преценка, без да посочва мотив за това.
- iqtest100.com се задължава да контролира и съблюдава работата на сайта.
- iqtest100.com се задължава да пази личните данни (име, възраст, e-mail адрес), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта. Те ще се използват при изготвянето на статистики за нуждите на iqtest100.com и няма да се разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато се изискват от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.

Права и задължения на Потребителите

- Потребителите са длъжни да спазват общите условия на iqtest100.com.
- Потребителите имат правото да откажат участието си в iqtest100.com, без предупреждение.
-
- Потребителите доброволно предоставят на iqtest100.com личните си данни - име, възраст, e-mail адрес.
- Потребителите дават позволение, личните им данни да се съхраняват в база данни на iqtest100.com, като се използват само и единствено за осъществяване на контакт с тях. Потребителят се съгласява с това при влизане в сайта.
- Потребителят има право да бъде заличен от базата данни на iqtest100.com, след писмена молба.
- Потребителите нямат право да манипулират сайта по какъвто и да било начин.
- Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Собственност на сайта

Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419

Copyright © 2011-2017 IQ Test 100 - Всички права запазени
Тест за интелигентност - Тази услуга не е на абонаментна основа.
Начало  |  Общи условия за ползване  |  КонтактИнформация за тестовете за интелигентностПроверка на IQ резултат